“Με εργαλεία τη Ποιότητα και την Καινοτομία,

παράγουμε νέα αντίληψη στο Επιχειρείν!”

Από το 2004 η ΦΜ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ παρέχει ποιοτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

0
Πελάτες
0
Έργα
0
Επενδυτικά Προγράμματα
0
Φορολογικές Δηλώσεις

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Σε ισχύ βρίσκεται ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 με τίτλο: «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

Σκοπός του νόμου είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον Ν.4399-2016

ΕΛΗΞΕ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ                                    ΛΗΞΗ 28/4/2017

Γενική Επιχειρηματικότητα                                              Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ                                                   Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

NEA-ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Διεύθυνση
Τσιμισκή 22
Ξάνθη, 67131
Τηλέφωνο – Fax
Τ: 2541083342
F: 2541083343
email
info@fm-epixeirein.gr